Billigst strøm
Blogg

Strøm og produskjon

Det har vært produsert strøm i Norge siden strømmen ble strukturert og produsert. Thomas Edison fant elektrisiteten ved å prøve dette på en lampe. Etter at lyspæren var oppfunnet av Edison ble det store forandringer i verden. Kabler og lamper ble masseprodusert og oljelampene ble raskt skiftet ut. Strøm er et bedre produkt og langt sikrere enn å brenne lamper for å se eller gi lys. Norge startet en storstilt strømutbygging hvor man satset på vannkraft. Vann ble tidligere brukt i Norge til å flytte møller. Det fantes mange møller som hadde møllehjul i bekker. Samme tankegangen gjelder for strømproduksjon.

Fosser eller andre vannfall strømmer igjennom rør i stor hastighet og flytter alt i sin vei. På denne måten skapes det elektrisitet ved at en eller flere turbiner i røret konstant er i bevegelse og skaper elektrisitet. Strømmen blir sendt i store kabler over fjellet til alle steder som trenger strøm. Det er derfor et nettverk av kabler rundt omkring i hele Norge som strøm fosser igjennom.

Hvor kommer strømmen i fra?

Strømmen kommer fra alle deler av landet. Lurer du på hvor din strøm kommer i fra? Det er et spørsmål som det ikke går an å svare konkret på. Strøm blir produsert over hele landet, fra nord til sør. Det blir produsert mest strøm i Nordland med 20% av produksjonen i Norge. Deretter kommer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse 4 fylkene kan man godt si er de store kraft produserende fylkene i Norge og strøm motorer i landet.

Alle disse produsentene rundt omkring i Norge produserer strøm som deretter sendes inn i det nasjonale strømnettet. Dette nettet kontrolleres og eies av Statnett. Statnett er det som passer på at nettet vi alle er en del av fungerer og sender strøm dit det skal. Statnett sørger for at det er balanse i nettet og har monopol i Norge på nettdrift. Alle som produserer og alle som selger strøm i Norge må melde inn på millimeteren hvor mye som produseres og selger over hele Norge slik at Statnett kan passe på at det blir sendt riktig til de forskjellige stedene i Norge.

Statnett har satt opp et automatisk kontroll system som passer på at strøm går dit den skal og overvåker dette nettet. Statnett er uavhengig av produsentene og leverandørene.

Du som kjøper strøm trenger ikke å tenke på hvordan det går med Statnett eller hvem som produserer strøm nå og da. Du vet at all strøm som produseres i Norge går til et marked. Her sendes strømmen ut til de forskjellige som kjøper den. Strømleverandørene selger strøm til alle som vil ha og følger markedsprisene. De legger på en liten margin før de selger strømmen til deg. For at du skal velge billigst mulig strøm må du finne den leverandøren som har minst margin, altså som selger billigst.

Vi på Forbruker.net hjelper deg med å finne den leverandøren som selger billigst strøm. Billig strøm er flott. Spar på regningene der du kan. Det er ingen vits å betale mer enn du må.

Back To Top